Agroturystyka i jej zalety


wiesAgroturystyka to taka dziedzina, która sprzyja szybkiemu rozwojowi gospodarstw rolnych a także miejscowej infrastruktury. Poza tym aktywizuje to lokalny rynek pracy. Mieszczańscy wsi niejako zmuszeni są do rozbudowania i zmodernizowania mieszkań i gospodarstw. Kolejnym ważnym atutem rozwoju takich gospodarstw jest stwarzanie szansy na dodatkowy dochód dla samych gospodarzy, jak i dla budżetu lokalnego. Ponadto zatrzymuje to młodych na wsi, gdyż mają oni zagwarantowaną pracę. Osoby, których nie stać na drogie, zagraniczne podróże, mogą pozwolić sobie na atrakcyjne wczasy pod polską gruszą. Inna zaletą jest również propagowanie wiejskiego stylu życia i kultywowanie wiejskiej tradycji. To przecież agroturystyka zapewnia turystom bezpośredni kontakt z naturą i odpoczynek na jej łonie. Należy także do ekoturystyki, gdyż w sposób minimalny wpływa na środowisko, nie wymaga także wielkich nakładów inwestycyjnych, takich jak wznoszenie nowych budynków. Dzięki temu nie ma żadnej konieczności wprowadzania zmian na terenach wiejskich. Turyści, decydujący się na ten wybór spędzania wolnego czasu, oczekują przede wszystkim wypoczynku w środowisku innym niż to, w jakim przebywają na co dzień, bezpośredniego kontaktu ze zdrowym środowiskiem. Ponadto chcą nawiązać jak najbliższy kontakt z życiem na wsi, domowymi zwierzętami, pracami na roli, poznanie kultury wiejskiej, folkloru i ludowego rzemiosła. Wczasowicze oczekują również korzystanie ze zdrowiej żywności, spożywania posiłków z produktów pochodzących z przydomowego ogrodu. Zadowoleni będą oni także ze zwiedzania pobliskich parków narodowych, krajobrazowych czy rezerwatów przyrody. Agroturystyka to także jej rozwój społeczno-ekonomiczny. Charakteryzuje go głównie zaktywizowanie miejscowego rynku pracy, rozbudowa i modernizacja gospodarstw, dodatkowe dochody dla mieszkańców wsi, ustabilizowanie się sytuacji finansowej młodych ludzi czy także ochrona walorów przyrodniczych.