Rozwój agroturystyki w Polsce

domki-na-wsiZ roku na rok gospodarstwa agroturystyczne cieszą się coraz większą popularnością, a co za tym idzie, rozwijają się w coraz szybszym tempie. Takiemu obrotowi sprawy sprzyjają na pewno atrakcyjne ceny takich kwater w porównaniu do tych na przykład znajdujących się nas polskim morzem. Agroturystyka to ważny element związany z aktywizacją zawodową ludności wiejskiej, bowiem dzięki podjęciu działalności gospodarczej w tej właśnie dziedzinie stwarza miejsca pracy dla gospodarzy i ich rodzin. Korzyści odczuwają także okoliczni mieszkańcy, którzy także mogą znaleźć jakieś zajęcie dla siebie. Dzięki wynajmowaniu kwater, podawaniu posiłków czy sprzedaży wyrobów ze spiżarni, właściciele gospodarstwa agroturystycznego zyskują dodatkowe źródło dochodów. Agroturystyka stwarza również możliwość rozwoju innych dziedzin działalności. Dzięki napływowi turystów rozwijają się takie usługi jak gastronomia, handel, fryzjerstwo, rekreacja i sport. Tworzą się jednocześnie nowe miejsca pracy, co zmniejsza lokalne bezrobocie. Rozwój agroturystyki w Polsce ma się całkiem dobrze, jednak na drodze do jej pełnego rozwoju pojawia się kilka przeszkód. Niskodochodowe gospodarstwa rolne chcą założyć gospodarstwo agroturystyczne potrzebuje pieniędzy na tak zwany start, jednak nie zawsze pieniądze takie znajdują się na koncie. Wymusza to więc konieczność zapożyczenia się w banku. Minusem jest także stan dróg na terenach wiejskich, które utrudniają dojazd do wybranych gospodarstw. Nierzadko brakuje tam jeszcze telefonów, Internetu, kanalizacji i wodociągów. Ciężko dostać się do takich placówek jak banki, urzędy pocztowe, placówki służby zdrowia. Zagraniczni turyści mogą natknąć się również na barierę językową, ponieważ nie każdy gospodarz włada biegle językiem angielskim. To, co ogranicza prawidłowy rozwój gospodarstw agroturystycznych w Polsce przekłada się w bardzo dużym stopniu na atrakcyjność wypoczynku na terenach wiejskich.


Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *